Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

18 maja, 2019 0 przez Mikołaj Online

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do czynności w innym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy mają nadzieję delegowania do produkcji za granicą naszych ludzi jak i obywateli nowych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z koncentracje na zajęcie polskim rynkiem pracy obywateli Ukrainy, więc oni są najczęściej delegowanymi do produkcji za granicą cudzoziemcami przez polskich pracodawców.

Kierowanie jest jedyną formą wysłania człowieka do obcego świata w końca czasowego wykonywania pozycji w tym regionu. Należy przy tym mieć, iż w całkowitym stanie w jakim pracownik prowadzi osobistą książkę za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna cena od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla gościa delegowanego, przy czym w wielu branżach obowiązują wyższe stawki płacy minimalnej np. w dziedziny budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do czynności w Niemczech, niezbędne jest uzyskanie wizy Vander Elst. Jest więc wiza wydawana przez Ambasadę Niemiec w Stolicy. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do realizacji swoich usług w następnym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na ostatniej przyczynie może tymczasowo delegować swoich gości bez wymogów uzyskiwania dla nich wolno pozwoleń na pozycję co miałoby znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie dokładnie w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które decydują warunki i myśli na jakich pracodawcy innych krajów UE mogą delegować swoich gości do czynności w ich świata.

Niemiecka wiza Vander Elst wydawana stanowi w końcu tymczasowego oferowania usług w Niemczech pracownika, którego do czynności w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy miesza się ze zastosowaniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec pragnie zawierać zawartą umowę o pracę czy zajęcie z Naszym pracodawcą, w kontrakcie z tymże potrzebuje być ubezpieczony i tworzyć minimum od maja u pracodawcy, który planuje delegować człowieka do czynności w Niemczech. Musi w kontrakcie z obecnym legalnie kończyć na terenie Polski, mieć uprawnienie na produkcję. Niezbędny jest dokument emitowany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że pracownik podlega Polskiemu prawu w zakresie ubezpieczenia społecznego oraz co ważne aby wystąpić po te fakty konieczne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce i uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa kraj w jakim pracownik pokrywa się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie ludziach tych listów istnieje kilka tygodni oraz w wypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może zamknąć się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia człowieka w Polsce. Ten termin istnieje więcej niezbędny aby udowodnić, że pozycja w Niemczech nie jest miłym celem zatrudnienia gościa także od razu po zatrudnieniu nie chyba on pozostać legalnie wysłany za granicę. Pracownik pracownik istnieje na trwałe w Polsce oraz jego funkcja za granicą ma charakter jedynie tymczasowy oraz w ramach swojej książce w Polsce został wysyłany do tworzenia swoich obowiązków na placu Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst chodzi po wcześniejszym zapisaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z ceną 75 euro (równowartość w jasnych polskich). Agencja Work Holding za pomoc przy kompletowaniu i tworzeniu wniosku pobiera od pracodawcy dodatkową opłatę za usługę w wysokości 250 zł netto za jednego pracownika.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we całych procedurach i sprawne kierowanie swoich gości do Czynności w Niemczech. Nasza usługa jest kompleksowa – od efektywnej i silnej rekrutacji pracowników z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Polska poprzez porady prawne i ochrona w załatwieniu wszystkich niezbędnych w toku delegowania pracowników materiałów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do wniosku należy dołączyć: dwa wyniki w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i produkcji u pracodawcy, umowa pracodawcy z marką z różnego państwa UE, pismo od firmy świadczącej usługi i dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący ludzi musi także zgłosić ten fakt w niemczech w nowych firmach w relacje od wielu czynników, które sam mogą wymagać poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (i dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy także odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy mieszkający w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik kierowany do czynności w Niemczech podlega przepisom w kierunku płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna dzieli się w relacje od części i np. ogólna stawka to przynajmniej 9,19 euro brutto za godzinę pracy ale dla branży budowlanej toż w relacje od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak też jedne nazwy do czynności w których ludzie są delegowani przykładają sporą siłę do ocenie czy pracownicy otrzymują płacę zgodną z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy a nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną grupa wypłaty dla gościa można wypłacić jednakże w postaci ryczałtu czy diety czyli w styl niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Naszą spółkę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków funkcji i płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego stał delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także wypoczynek w kształcie wynikającym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do pomocy oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców i także Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Naszych firm.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech

0 0 votes
Daj ocenę