Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

11 stycznia, 2019 0 przez Mikołaj Online

Szybki wzrost gospodarczy, jaki w ostatnich latach zanotowano w Polsce, prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy. Wśród obcokrajowców poszukiwani są nie tylko nisko wykwalifikowani pracownicy fizyczni, ale także specjaliści w dziedzinach nauki, technologii IT, budowlanej czy medycznej.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Wyższe pensje, liberalne, w porównaniu z innymi krajami UE, warunki zatrudnienia cudzoziemców, stosunkowo bliskie położenie geograficzne, lepsza ochrona socjalna, możliwości osiągnięcia polskiej emerytury, składa się na listę powodów, dla których Ukraińcy i Białorusini przyjeżdżają do pracy w Polsce. Mimo sporej migracji zarobkowej do Polski, wielu pracodawców, szczególnie tych sezonowych, wciąż ma trudności ze znalezieniem pracowników. Impulsem do zwiększenia liczby pracowników ukraińskich w Polsce było wprowadzenie ruchu bezwizowego między

Ukrainą a Unią Europejską.
Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce do prac sezonowych
W celu uregulowania wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz dostosowanie prawodawstwa krajowego w zgodzie z europejskimi normami, Polska przyjęła ustawę „o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych aktów prawnych (Dz 2017» poz. 1543 z 20.07.2017). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Obowiązujące przepisy wprowadziły dodatkowe pozwolenia na pracę dla obcokrajowców tzw. zezwolenia na pracę sezonową. Dla obywateli sześciu krajów (Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji, Armenii i Rosji) dodatkowo obowiązuje specjalny, uproszczona procedura otrzymania tego rodzaju zatrudnienia, bez odrębnego pozwolenia na pracę. Pracodawca w formie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi deklaruje chęć przyjęcia do pracy i ta deklaracja jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji.

Kolejnym krokiem do legalnego zatrudnienia pracownika ze Wschodu w Polsce jest zarejestrowany wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie zatrudnienia cudzoziemca. Okres zatrudnienia na podstawie tego wniosku wynosi 6 miesięcy w ciągu roku. Zgodnie z ustawą, nie zachodzi potrzeba składania kolejnego wniosku w chwili, gdy zachodzą następujące okoliczności: zmiana miejsca zamieszkania lub miejsca rejestracji podmiotu powierzającego pracę cudzoziemca cudzoziemcowi w Polsce, zmiana danych pracodawcy, który zatrudnił obcokrajowca (nazwisko, forma osoby prawnej, struktura własności), gdy pracownik zostaje przeniesiony z umowy cywilnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło) na umowę o pracę lub gdy cudzoziemiec jest tymczasowym pracownikiem agencji i jest kierowany do pracy w innym miejscu, a jego warunki pracy się nie zmieniły. Pozwolenie na pracę sezonową i wniosek o przyznanie pracy cudzoziemcowi dają prawo do pracy w okresie, który przekracza możliwość pobytu w systemie bezwizowym. Aby twój pracownik mógł pracować dłużej niż 90 dni, musi on wystąpić o wizę, albo złożyć wniosek o tymczasową kartę pobytu. Na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec może wykonywać tylko obowiązki związane z rolnictwem, ogrodnictwem i turystyka (hotelarstwo, gastronomia itp.). Szczegółową listę zawodów regulują Dekrety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski z 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., Poz 2348)..W przypadku agencji zatrudniających pracowników sezonowych ze wschodu istnieje możliwość ubiegania się o długoterminowe zezwolenie na prace. Takie zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat.

 

Szybki wzrost gospodarczy, jaki w ostatnich latach zanotowano w Polsce, prowadzi do rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy. Wśród obcokrajowców poszukiwani są nie tylko nisko wykwalifikowani pracownicy fizyczni, ale także specjaliści w dziedzinach nauki, technologii IT, budowlanej czy medycznej.

Wyższe pensje, liberalne, w porównaniu z innymi krajami UE, warunki zatrudnienia cudzoziemców, stosunkowo bliskie położenie geograficzne, lepsza ochrona socjalna, możliwości osiągnięcia polskiej emerytury, składa się na listę powodów, dla których Ukraińcy i Białorusini przyjeżdżają do pracy w Polsce. Mimo sporej migracji zarobkowej do Polski, wielu pracodawców, szczególnie tych sezonowych, wciąż ma trudności ze znalezieniem pracowników. Impulsem do zwiększenia liczby pracowników ukraińskich w Polsce było wprowadzenie ruchu bezwizowego między

Ukrainą a Unią Europejską.
Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce do prac sezonowych
W celu uregulowania wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz dostosowanie prawodawstwa krajowego w zgodzie z europejskimi normami, Polska przyjęła ustawę „o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych aktów prawnych (Dz 2017» poz. 1543 z 20.07.2017). Zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 roku. Obowiązujące przepisy wprowadziły dodatkowe pozwolenia na pracę dla obcokrajowców tzw. zezwolenia na pracę sezonową. Dla obywateli sześciu krajów (Ukrainy, Białorusi, Mołdowy, Gruzji, Armenii i Rosji) dodatkowo obowiązuje specjalny, uproszczona procedura otrzymania tego rodzaju zatrudnienia, bez odrębnego pozwolenia na pracę. Pracodawca w formie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi deklaruje chęć przyjęcia do pracy i ta deklaracja jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji.

Kolejnym krokiem do legalnego zatrudnienia pracownika ze Wschodu w Polsce jest zarejestrowany wniosek o wydanie orzeczenia w sprawie zatrudnienia cudzoziemca. Okres zatrudnienia na podstawie tego wniosku wynosi 6 miesięcy w ciągu roku. Zgodnie z ustawą, nie zachodzi potrzeba składania kolejnego wniosku w chwili, gdy zachodzą następujące okoliczności: zmiana miejsca zamieszkania lub miejsca rejestracji podmiotu powierzającego pracę cudzoziemca cudzoziemcowi w Polsce, zmiana danych pracodawcy, który zatrudnił obcokrajowca (nazwisko, forma osoby prawnej, struktura własności), gdy pracownik zostaje przeniesiony z umowy cywilnej (umowy zlecenia lub umowy o dzieło) na umowę o pracę lub gdy cudzoziemiec jest tymczasowym pracownikiem agencji i jest kierowany do pracy w innym miejscu, a jego warunki pracy się nie zmieniły. Pozwolenie na pracę sezonową i wniosek o przyznanie pracy cudzoziemcowi dają prawo do pracy w okresie, który przekracza możliwość pobytu w systemie bezwizowym. Aby twój pracownik mógł pracować dłużej niż 90 dni, musi on wystąpić o wizę, albo złożyć wniosek o tymczasową kartę pobytu. Na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec może wykonywać tylko obowiązki związane z rolnictwem, ogrodnictwem i turystyka (hotelarstwo, gastronomia itp.). Szczegółową listę zawodów regulują Dekrety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polski z 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., Poz 2348)..W przypadku agencji zatrudniających pracowników sezonowych ze wschodu istnieje możliwość ubiegania się o długoterminowe zezwolenie na prace. Takie zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat.

 

Artykuł powstał dzięki portalowi Agencja pracy Tymczasowej

0 0 votes
Daj ocenę