WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

4 grudnia, 2019 0 przez Mikołaj Online

Za sprawą grupy radnych z klubów Czysta i Uczciwości i Społecznego Kołobrzegu Jacka Woźniaka, na najszybszej sesji samorządowcy ponownie pochylą się nad sprzedażą działek dla ośrodka Caritas. Projekt uchwały wprowadzony przez radnych zakłada 99 procentową bonifikatę dla organizacji. O przychylność pozostałych samorządowców w ostatniej myśli prosił, na spotkaniu komisji budżetowo-gospodarczej, ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

WRACA TEMAT OGROMNEJ BONIFIKATY PRZY SPRZEDAŻY DZIAŁEK

 

Podczas spotkania komisji, ksiądz Roda opowiadał o pracy ośrodka charytatywnego przy ul. Aniołów Stróżów, która dotyczy nie tylko pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu i zza wschodniej granicy. Jak wyjaśniał dyrektor, ośrodek bierze udział jeszcze w kilku projektach charytatywnych skierowanych do głów najbardziej potrzebujących. – Pełni on pozycje charytatywno-opiekuńczą – prowadził do radnych, oświadczając, że zakupienie rzeczonych działek jest wartościowe do dzieła niezbędnych prac modernizacyjnych przy budynku (m.in. melioracji dop.red.). – Odpowiadając na badanie, czy chcemy sprzedać działki po ich zużyciu czy zakupieniu, odpowiadam; nie posiadamy takiej woli, ani tytułu, bo zaprzeczylibyśmy swojej misyjności(…). Ten ośrodek jest lekarstwem dla nas, żeby mogli wykonywać działania dla dzieci, osób potrzebujących czy wykluczonych – tłumaczył ksiądz.

Organizację wspierał Jacek Woźniak, który wskazywał, że żadna z części, które Caritas planuje zakupić po atrakcyjnej cenie, nie stanowi samodzielnego terenu, a jedynie dostęp do rzeczonego ośrodka. Wyjaśniał również, że zapisy zagospodarowania przestrzennego wykluczają możliwość skorzystania tych krajów do końców komercyjnych czy biznesowych. – Są tam dopuszczone jedynie usługi sakralne i kultury – podkreślał Woźniak.

Radni Nowego Kołobrzegu zajmowali wiele wątpliwości. Padły pytania o komercyjną działalność ośrodka, uiszczanie przez niego opłaty uzdrowiskowej, a także plany na przyszłość. – Zdarzają się przypadki, że organizacje kościelne otrzymują bonifikatę, i potem sprzedają działki komercyjnie – mówiła Agnieszka Trafas, przewodnicząca radzie.
Zdanie na ten fakt wyraziła również Ewa Pełechata wiceprezydent do stwórz gospodarczych. – Jako magistrat nie jesteśmy nic przeciwko sprzedaży tych działek, ale bez bonifikaty – powiedziała urzędniczka.
Ostatecznie, większością głosów przegłosowano do wniosku uchwały poprawkę, która daje na aukcja działek dla Caritasu, ale bez bonifikaty. Zgłosiła ją radna Trafas.

Ksiądz Roda zapowiedział, że przedstawi w ostatniej myśli podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

0 0 votes
Daj ocenę