Paczkomaty Inpost Ińsko

Paczkomaty Inpost Ińsko

2 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą uciec z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich danie trzeba to uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a jeszcze bankomatów czy mlekomatów. Już będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Nowe Warpno

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą być problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka stanowi właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je dać, trzeba być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeżeli jednak zawarty w nim sens został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to tylko urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, przeznaczoną do pozostawiania i do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród tym pomysłem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo prawo nie nadąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi nowych technice

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten stwierdził, że paczkomat odnaleziono w otoczeniu chodnika, na terenie chodzącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania wielkiego i listów z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor wycofałem się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawej definicji paczkomatu. Zabieg jest więcej przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny robić tego standardu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wówczas nie są pracy budowlane. Nie przedstawiał więc celu uzyskania decyzji o przyjęciu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był zadowolony takim obrotem sprawy. Jego zdaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I oczywiście potrzeba doszła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Obecny w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawo nie nadąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie punktu w realnym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, jaka stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy albo te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego same w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy znać ich oddanie oraz wpisanie na gruncie z ewentualnym wykonaniem takich przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał też że paczkomatami interesowałem się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie nadążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a jeszcze potrzebami inwestycyjnymi. Lecz nie znaczy to, że nowe strategii pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez powodu bowiem definiuje pewne pojęcia w porządek na tyle uniwersalny i uniwersalny, aby mimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odkryć adekwatne użycie do nowoczesnych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sprawę patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w pewnym katalogu. – Za chwilę zaprezentuje się, że mamy coś nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny stanowić więc wskazane przesłanki, na wszelkim poziomie ogólności, jednak z dodatkowej strony na tyle jasne, żeby nie było problemów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na wyciągnięte do czasowego brania w terminie gorszym z ich trwałości technicznej, przewidziane do przekazania w pozostałe pomieszczenie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w niniejszej innej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te nowe, kiedy mają funkcjonować dłużej, chcą uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do treści są dobre z uprawnieniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie obiekty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie tworzy je wymóg uzyskania dania na budowę, i dobrze. Cele te pewnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w obecnym poziomie. Fakt, że stały przygotowane w dziwnym mieszkaniu a tylko przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyznało się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których mówi przepis ze względu na indywidualne gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie też większe. Gdyby właśnie nie było, to w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to narzędzie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest urządzeniem technicznym, jakie nie jest podnoszone w realnym miejscu, lecz budowane w fabryce. Jest on przywożony na miejsce jako gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się więc z pozostałych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna żeby go porównać po prostu ze wysokim gabarytowo meblem. To mocne porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym miejscu jako procesu budowlanego. Jeżeli zawsze ten koncept nie został uwzględniony przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Znaczyłoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do wszystkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Nowe Warpno

0 0 votes
Daj ocenę