OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO

14 marca, 2020 0 przez Mikołaj Online

W układzie z przeciwdziałaniem ryzykom związanym z wirusem COVID-19, o jakim mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o właściwych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz obudzonych nimi jakości kryzysowych tymczasowo zawieszam w sezonie z dnia 16 marca do 25 marca 2020 r. działalność punktów nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu uwag i usłudze prawnej tylko przez telefon dodatkowo w odległości korespondencji elektronicznej.

Udzielanie uwag w wyżej przedstawiony twórz będzie trwać analogicznie, jak w sukcesie udzielania nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w układzie do twarzy, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Osoba chcąca pomocy przed jej podaniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, iż nie stanowi w stanie ponieść kosztów odpłatnej porad prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór efekcie w sytuacji elektronicznej (szablon dostępny istnieje na ścianie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieopłatnej porad prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Dni i godziny udzielania świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324
Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu
Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna04@powiat.kolobrzeg.pl 661 845 991
Wtorek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna05@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Środa – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl / pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl 604 246 598 / 660 043 212
Czwartek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna03@powiat.kolobrzeg.pl 660 043 212
Piątek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775
Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 tel. 694 867 641
Poniedziałek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Wtorek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Środa – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Czwartek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl
Piątek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.plSzczegóły na ścianie internetowej: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/12594926

0 0 votes
Daj ocenę