Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie łatwiejsze

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie łatwiejsze

2 maja, 2020 0 przez Mikołaj Online

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie spokojniejsze. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocach płatniczych. Dzięki zmianie znikną problemy z odzyskaniem pieniędzy, które klient omyłkowo przelał na złe konto. Projekt stanął w efekcie współpracy Prezydenta RP i Rzecznika Finansowego, z poparciem pozostałych członków Zespołu Analiz Systemowych.

Odzyskanie omyłkowo przelanych pieniędzy będzie spokojniejsze

– Nowe przepisy przyjęte pozostały w Urzędzie jednomyślnie, co oznacza o tym, iż to przyczyna ponad podziałami i niezwykle potrzebna społeczeństwu – mówił Prezydent Andrzej Duda, w trakcie uroczystości podpisania ustawy w dniu 27 kwietnia 2018 r.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 436 posłów, w Senacie za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy Senatorowie – 79, nikt nie był przeciw oraz nikt nie zatrzymał się od głosu. Nowe ustawy zaczną działać w ruchu 3 miesięcy po publikacji ustawy w Serwisie Ustaw.

Pomyłka może sprawić się każdemu

– Z apeli do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na złe konto, był źródłem wielkich problemów. W ekstremalnych wypadkach klienci tracili w ostatni zabieg pieniądze, bowiem nie było mechanizmu zmuszającego odbiorcę do zwrotu środków. Dzięki tej zmianie w grup przypadków dostaniemy je choćby w układzie paru dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

W praktyce pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta osobistego użytkownikowi (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach realizowanych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta lub nawet wykonały przelew na konto podane np. w produktach informacyjnych. Do tej chwili, nie było uczciwej i ciągłej procedury odzyskiwania takich sposobów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych klientowi, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Jak odzyskać pieniądze?

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na krótkie konto będzie przedstawiał swój bank lub SKOK o tym fakcie. Tenże będzie tworzył 3 dni na poinformowanie klienci o braku i konwencjach braku zwrotu sposobów w ruchu 30 dni.

– Zwrot sposobów będzie montowany na indywidualny rachunek techniczny, co umożliwia pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, dostawca w ruchu 1 dnia codziennego będzie dawał je na konto klienta. Jak w transakcję zaangażowanych było dwóch dostawców termin wydłuży się do paru dni codziennych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w ruchu 30 dni, bank lub Krok będzie odpowiedzialny do przekazania płatnikowi danych klienta.

– Pozwoli to pozytywne dochodzenie chcenia na drodze sądowej. Podstawę prawną być będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy roszczenie płatnika jest pomocne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W praktyce świadczy to, że klient omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie przymuszony do ostatniego wyrokiem sądu i poniesie i wydatki związane z biegiem.

Rola Zespołu Analiz Systemowych

Impulsem do zrobienia proponowanych kolei były problemy proponowane przez mężczyzn do Rzecznika Finansowego. Stały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach prac Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został stworzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w planu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, które były przedmiotem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porad Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do pomocy w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

0 0 votes
Daj ocenę