KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

15 marca, 2020 0 przez Mikołaj Online

O północy Polska przywróciła kontrole na całych możliwościach. Od niedzieli przez 10 dni do Nasz nie będą mogli wpływać cudzoziemcy. Na obecny czas kontrolę graniczną wprowadzono dodatkowo w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w profesjonalnym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie absolutnie w określonych do tego znaczeniach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie ścianie będzie możliwe wyłącznie na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni również na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie realizowana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie wystarczająco do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w ruchu z działaniem wielkiego ryzyka dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie działać zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o inne zasoby kadrowe a we obcowaniu z Władzą i Państwową Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co zatem oznacza w działalności dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą potrafili: obywatele RP; cudzoziemcy, jacy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, lub osoby będące stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy mające prawo stałego lub czasowego pobytu na miejsca RP; cudzoziemcy mający uprawnienie do aktywności na miejsca RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do prowadzenia rzeczy na takich samych zasadach co obywatele polscy; posiadający prawo na produkcję, danie na produkcję sezonową, oświadczenie o daniu wykonywania czynności gościowi na miejsca RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może dać gościowi na wjazd na miejsca RP, w trybie danym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

0 0 votes
Daj ocenę